30 juli 2020 – In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 379,66 ton. In het referentiejaar 2012 was de CO2-uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van 2012 is de CO2-uitstoot met ruim 45% gedaald! 

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van de bedrijfswagens. Omdat alle elektra afkomstig is van groene windenergie opgewekt in Nederland, is de CO2-uitstoot hiervan nul. 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2022 Pilkes Infra