Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 zijn de diensten van Pilkes bovendien 100% CO2-neutraal. In de tweede helft van 2018 heeft Pilkes voor het eerst een project met gunningsvoordeel door de CO2-Prestatieladder behaald. Het betreft het Projectenbestek van de Gemeente Utrecht. In 2020 hebben we een verlenging gekregen van het contract met de Gemeente Utrecht, dit bestek loopt daarom ook door in 2021. 

Footprint 1ste helft 2020
In de eerste helft van 2020 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 199,83 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 199,80 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,03 in scope 2. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van de helft van 2012 is de CO2-uitstoot over de eerste helft van 2020 met ruim 42% gedaald!

Voor meer informatie klik hier voor het CO2 Nieuwsbericht van december 2020

© 2022 Pilkes Infra