In 2020 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1, 2 en 3 business travel tezamen 382,74 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 382,69 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,06 in scope 3 business travel. In scope 2 is geen CO2-uitstoot omdat Pilkes voor de elektriciteit van de panden gebruik maakt van groene stroom met SMK-keurmerk. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van 2012 is de CO2-uitstoot over 2020 met ruim 44,9% gedaald!

Voor meer informatie klik hier voor het CO2 Nieuwsbericht van juli 2021