In de eerste helft van 2021 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1, 2 en 3 business travel tezamen 191,74 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 191,71 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,03 in scope 3 business travel. In scope 2 is geen CO2-uitstoot omdat Pilkes voor de elektriciteit van de panden gebruik maakt van groene stroom met SMK-keurmerk en omdat de elektra voor de elektrische auto geladen met de laadpas wordt vergroend met GVO’s. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van het referentiejaar 2012 is de CO2-uitstoot over de eerste helft van 2021 met ruim 44% gedaald!

Voor meer informatie klik hier voor het CO2-Nieuwsbericht van november 2021.