CO2 prestatieladder

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat Pilkes kan aantonen dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Milieu en Maatschappij zijn al jarenlang een belangrijk aandachtspunt voor Pilkes. Ons bedrijfspand in Stompetoren stamt uit 1998 en was toen al zeer duurzaam gebouwd. We zochten naar manieren om onze opdrachtgevers aan te kunnen tonen dat Pilkes zich hard maakt voor het milieu. Pilkes wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Sinds januari 2015 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat op niveau 5 (CO2-Prestatieladder). Het doel is de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Er zijn doelstellingen opgesteld en er worden maatregelen genomen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. De resterende CO2-emissie wordt vanaf 2015 gecompenseerd door middel van klimaatcompensatie. Vanaf 1 januari 2015 mag Pilkes zich daarom CO2-Neutraal noemen.

Via deze pagina houden wij u graag op de hoogte van onze vorderingen.

Vragen en suggesties naar aanleiding van onze nieuwsbrieven, communicatieberichten of nieuwe ideeën om onze CO2-uitstoot verder te reduceren zijn uiteraard van harte welkom. Deze kunt u richten aan CO2-reductie@pilkes.nl.

Pilkes is CO2-neutraal vanaf 2015:


Nieuwsberichten:


Energiebeleid:

Documenten:

Documenten behorend bij eis 4.A.1 en 5.A.1 van de CO2-Prestatieladder zijn hier te vinden (website Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen (SKAO).

Pilkes Infra

Stompetoren / Melkweg 5
1841 JJ Stompetoren
t. 072-5037037

Utrecht / Tennesseedreef 26
3565 CJ Utrecht
t. 030-2447600

Aanvragen Offertes
bedrijfsbureau@pilkes.nl
t: 072-5037036

Administratie
administratie@pilkes.nl
t: 072-5037039

Algemeen
info@pilkes.nl

Pilkes CO2 Nieuws over het eerste half jaar 2020

Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 zijn de diensten van Pilkes bovendien 100% CO2-neutraal. In de tweede helft van 2018 heeft Pilkes voor het eerst een project met gunningsvoordeel door de CO2-Prestatieladder behaald. Het betreft het Projectenbestek van de Gemeente Utrecht. In 2020 hebben we een verlenging gekregen van het contract met de Gemeente Utrecht, dit bestek loopt daarom ook door in 2021.

Lees verder >

© 2022 Pilkes Infra