CO2 prestatieladder

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat Pilkes kan aantonen dat we op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Milieu en Maatschappij zijn al jarenlang een belangrijk aandachtspunt voor Pilkes. Ons bedrijfspand in Stompetoren stamt uit 1998 en was toen al zeer duurzaam gebouwd. We zochten naar manieren om onze opdrachtgevers aan te kunnen tonen dat Pilkes zich hard maakt voor het milieu. Pilkes wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Sinds januari 2015 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat op niveau 5 (CO2-Prestatieladder). Het doel is de CO2-footprint zoveel mogelijk te reduceren. Er zijn doelstellingen opgesteld en er worden maatregelen genomen voor het reduceren van de CO2-uitstoot. De resterende CO2-emissie wordt vanaf 2015 gecompenseerd door middel van klimaatcompensatie. Vanaf 1 januari 2015 mag Pilkes zich daarom CO2-Neutraal noemen.

Samenwerking Ko Hartog Elektrotechniek BV en Pilkes Verlichting BV

Sinds juni 2021 is er een gezamenlijke directie gekomen voor zowel Ko Hartog Elektrotechniek BV als zusterbedrijf Pilkes Verlichting BV. Sindsdien is de samenwerking tussen beide bedrijven zodanig gelopen dat ook de meeste bedrijfsprocessen meer op elkaar afgestemd werden. Mede gezien de marktontwikkelingen heeft dit alles tot gevolg gehad dat in 2022 besloten is om Pilkes Verlichting BV medio 2023 samen te laten smelten met Ko Hartog Elektrotechniek BV op een gezamenlijke locatie aan de Toermalijnstraat 1 A & B te Alkmaar. Het CO2-beleid dat eerst door beide bedrijven apart gevoerd werd, zal daarmee ook gelijk getrokken worden.

Directe en indirecte CO2 uitstoot in 2021

De directe- en indirecte GHG-emissies van Ko Hartog Elektrotechniek & Pilkes Verlichting BV bedroeg in 2021 755,51 ton CO2. Hiervan werd 752,65 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 2,85 ton CO2 door indirecte AGHG-emissies (Scope 2 + Business Travel).

    CO2-uitstoot 2021 Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV (in tonnen CO­2)

CO2-bewust certificaat

Pilkes Verlichting BV voert sinds 2015 een CO2-beleid op niveau 5 van de prestatieladder. Ko Hartog Elektrotechniek voerde sinds 2014 op niveau 5 een CO2-beleid en sinds 2019 een C)2-beleid op niveau 3 van de prestatieladder.

 

 

 

Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV voeren vanaf 2023 een gezamenlijk CO2-beleid op niveau 5 van de prestatieladder. Het jaar 2012 is zowel voor Ko Hartog Elektrotechniek BV als Pilkes Verlichting BV het referentiejaar. Sinds 2012 is de gezamenlijke absolute reductie op de CO2-uitstoot (direct en indirect) met ruim 30% behaald.

De gezamenlijke organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 2012 tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1, 2 en Business Travel Doelstelling Pilkes Verlichting & Ko Hartog Elektrotechniek BV

Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 40% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 1 doelstelling

Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 30% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 2 + BT doelstelling

Pilkes en Ko Hartog willen in 2023 ten opzichte van 2012 95% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Scope 3 doelstelling

Pilkes en Ko Hartog willen in 2025 ten opzichte van 2014 40% minder CO2 per Euro omzet uitstoten.

Groencertificaat

De organisatie heeft gekozen voor zakelijke stroom uit windenergie, bosgecompenseerd gas en restwarmte van HVC. De zakelijke stroom betreft 100% energie van Nederlandse bodem, zonder CO2-uitstoot en mét het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK). Leverancier Greenchoice en leverancier Pure Energie nemen hiervoor stroom af van honderden Nederlandse windmolens, en investeert daarmee in tal van moderne windmolenparken.

Actuele rapportages en documenten

Onderstaand treft u een link naar de meest recente CO2-plannen

CO2-Reductieplan 2022 Ko Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV

CO2-Managementplan 2022 Hartog Elektrotechniek BV & Pilkes Verlichting BV

Vragen en suggesties naar aanleiding van onze nieuwsbrieven, communicatieberichten of nieuwe ideeën om onze CO2-uitstoot verder te reduceren zijn uiteraard van harte welkom. Deze kunt u richten aan CO2-reductie@pilkes.nl.

Pilkes is CO2-neutraal vanaf 2015:

Nieuwsberichten:

Documenten:

Documenten behorend bij eis 4.A.1 en 5.A.1 van de CO2-Prestatieladder zijn hier te vinden (website Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen (SKAO).

Pilkes Infra

Stompetoren / Melkweg 5 1841 JJ Stompetoren t. 072-5037037 Utrecht / Tennesseedreef 26 3565 CJ Utrecht t. 030-2447600 Aanvragen Offertes calculatie@kohartogelektro.nl t: 072-5353555 Administratie administratie@pilkes.nl t: 072-5037039 Algemeen info@pilkes.nl

Pilkes CO2 Nieuws over het eerste half jaar 2020

Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 zijn de diensten van Pilkes bovendien 100% CO2-neutraal. In de tweede helft van 2018 heeft Pilkes voor het eerst een project met gunningsvoordeel door de CO2-Prestatieladder behaald. Het betreft het Projectenbestek van de Gemeente Utrecht. In 2020 hebben we een verlenging gekregen van het contract met de Gemeente Utrecht, dit bestek loopt daarom ook door in 2021. Lees verder >

© 2023 Pilkes Infra