Loading...

helder in denken,
duidelijke oplossingen

Over Bob Konijn

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Bob Konijn has created 6 blog entries.

Footprint 1ste helft 2020

Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 zijn de diensten van Pilkes bovendien 100% CO2-neutraal. In de tweede helft van 2018 heeft Pilkes voor het eerst een project met gunningsvoordeel door de CO2-Prestatieladder behaald. Het betreft het Projectenbestek van de Gemeente Utrecht. In 2020 hebben we een verlenging gekregen van het contract met de Gemeente Utrecht, dit bestek loopt daarom ook door in 2021. 

Footprint 1ste helft 2020
In de eerste helft van 2020 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 199,83 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 199,80 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,03 in scope 2. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van de helft van 2012 is de CO2-uitstoot over de eerste helft van 2020 met ruim 42% gedaald!

Voor meer informatie klik hier voor het CO2 Nieuwsbericht van december 2020

© 2023 Pilkes Infra

Footprint 1ste helft 20202021-12-08T12:14:18+01:00

CO2- footprint over de eerste helft van 2020 wederom lager!

30 oktober 2020 – Ieder half jaar berekenen we de CO2-footprint van Pilkes. Over het eerste half jaar is de CO2-uitstoot van Pilkes in scope 1 en scope 2 199,83 ton CO2. Dit is wederom lager dan in de voorgaande halve jaren.

Van de CO2-uitstoot over de eerste helft van 2020 is 67% afkomstig van de Vestiging Stompetoren en de overig 33% van de Vestiging Utrecht. Over de eerste helft van 2020 is 38,44 ton CO2 toe te wijzen aan het bestek Raamovereenkomst Openbare Verlichting 2018 van de Gemeente Utrecht.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

CO2- footprint over de eerste helft van 2020 wederom lager!2020-12-12T15:40:02+01:00

Pilkes reduceert CO2- uitstoot in 2019 met ruim 45%!

30 juli 2020 – In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 379,66 ton. In het referentiejaar 2012 was de CO2-uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van 2012 is de CO2-uitstoot met ruim 45% gedaald! 

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van de bedrijfswagens. Omdat alle elektra afkomstig is van groene windenergie opgewekt in Nederland, is de CO2-uitstoot hiervan nul. 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

Pilkes reduceert CO2- uitstoot in 2019 met ruim 45%!2020-12-12T15:40:06+01:00

Voortgang elektra-, gas-, en brandstofverbruik

23 juli 2020 – Pilkes CO2 Nieuwsbericht 23 juli 2020

Elektraverbruik 1ste half jaar 2020
In Stompetoren hebben we in de eerste helft van 2020 meer elektra verbruikt dan in dezelfde periode van 2019 en 2018. Ten opzichte van de jaren 2012 t/m 2017 hebben we in Stompetoren minder elektra verbruikt. Om meer inzicht te verkrijgen hebben we digitale meters ingebouwd die we op de computer kunnen uitlezen. Vanaf 22 mei jl. hebben we daardoor beter inzicht in het elektraverbruik. Toch blijkt het nog lastig om het hogere verbruik terug te dringen. Gelukkig is bij de Vestiging Utrecht het elektraverbruik in de eerste helft van 2020 wederom lager dan alle voorgaande jaren, dit compenseert het extra verbruik in Stompetoren iets. Toch hebben we 4.195 kWh meer verbruikt in de eerste helft van 2020 t.o.v. de eerste helft van 2019. Ten opzichte van ons referentiejaar 2012 hebben we 31.480 kWh minder verbruikt, dat is meer dan 29% reductie.

Gasverbruik 1ste half jaar 2020
In 2019 hebben we voor de verwarming van het pand in Utrecht weinig gas verbruikt. Dit lag voor een deel aan de nieuwe zuinigere CV-ketel, maar de thermostaat stond eigenlijk te laag, daardoor was het vaak te koud. In februari is de thermostaat daarom hoger gezet, het gasverbruik is daardoor ten opzichte van 2019 hoger geworden. We blijven het verbruik goed monitoren zodat we direct maatregelen kunnen nemen als het verbruik te hoog waar worden.

Brandstofverbruik 1ste half jaar 2020
Het opstellen van de halfjaarlijkse CO2-footprint is een flinke klus. Vooral het nalopen van declaraties en facturen is tijdrovend. Het brandstofverbruik van de tankbeurten van BP en het eigen tankeiland over de eerste helft van 2020 is wel al bekend, dit betreft de grootste CO2-uitstoot. Als we de getankte diesel met de tankpassen van BP en de eigen dieseltank vergelijken met de eerste helft van 2018 en 2019 dan zien we dat in 2020 minder diesel is getankt bij de eigen tank. Met de tankpassen van BP is iets meer diesel getankt in de eerste helft van 2020 t.o.v. de eerste helft van 2019, maar veel minder dan in de eerste helft van 2018. Als we het bij elkaar optellen dan zien we dat de getankte diesel in de eerste helft van 2020 minder is dan in 2018 en 2019.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

Voortgang elektra-, gas-, en brandstofverbruik2020-12-12T15:40:11+01:00

Elektraverbruik t/m mei 2020

28 mei 2020 – Pilkes CO2-Nieuwsbericht mei 2020

Elektraverbruik t/m mei 2020
Vestiging Stompetoren
In Stompetoren gaat het in de maanden februari, maart en april helaas niet zoals we hadden gehoopt met het elektraverbruik. We weten niet helemaal zeker wat de oorzaak is, maar het elektraverbruik in die maanden is hoger dan we de laatste jaren gewend zijn. Het leek erop dat de thermostaat in de hal warmte bleef vragen, we hebben de oorzaak daarvan nog niet kunnen vinden.

Om meer afstand te kunnen houden i.v.m. corona, hebben we in Stompetoren de bovenste verdieping in gebruik genomen, daardoor is het elektraverbruik daar iets hoger maar dat is te verwaarlozen ten opzichte van het totale verbruik. In de tabel hieronder is te zien dat het elektraverbruik in 2020 wel lager is dan in de jaren 2012 t/m 2016.

We hebben in Stompetoren sinds 22 mei jl. digitale meters om het elektraverbruik te kunnen monitoren. We kunnen nu per dag het elektraverbruik zien. Hopelijk geeft dit meer inzage, zodat we bij afwijkingen in het verbruik de juiste maatregelen kunnen nemen.

Vestiging Utrecht
In Utrecht is in 2020 wederom een lager elektraverbruik dan in de voorgaande jaren. Onze complimenten hiervoor! Waarschijnlijk hebben de nieuwe computers met het Energie Star Label hieraan bijgedragen. Het compenseert niet helemaal het hogere verbruik van de Vestiging Stompetoren, maar het scheelt zeker.

Cumulatief elektraverbruik Utrecht en Stompetoren
Als we kijken naar het cumulatieve elektraverbruik van de Vestigingen Utrecht en Stompetoren samen, dan zien we dat we in 2020 ten opzichte van vorig jaar t/m de maand mei 3382 kWh meer hebben verbruikt.

Voor de CO2-uitstoot heeft het hogere elektraverbruik gelukkig geen negatief effect. Er is geen CO2-uitstoot door het elektraverbruik omdat gebruik wordt gemaakt van groene windenergie, opgewekt in Nederland met het keurmerk van Stichting Milieukeur (SMK).

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

Elektraverbruik t/m mei 20202021-12-01T16:49:47+01:00
Ga naar de bovenkant