Footprint 2021

In 2021 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1, 2 en 3 business travel tezamen 359,33 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 359,33 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,1 in scope 3 business travel. In scope 2 is er wederom geen CO2-uitstoot omdat Pilkes voor de elektriciteit van de panden gebruik maakt van groene stroom met SMK-keurmerk en omdat de elektra voor de elektrische auto geladen met de laadpas wordt vergroend met GVO’s. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton.