CO2- footprint over de eerste helft van 2020 wederom lager!

30 oktober 2020 – Ieder half jaar berekenen we de CO2-footprint van Pilkes. Over het eerste half jaar is de CO2-uitstoot van Pilkes in scope 1 en scope 2 199,83 ton CO2. Dit is wederom lager dan in de voorgaande halve jaren.

Van de CO2-uitstoot over de eerste helft van 2020 is 67% afkomstig van de Vestiging Stompetoren en de overig 33% van de Vestiging Utrecht. Over de eerste helft van 2020 is 38,44 ton CO2 toe te wijzen aan het bestek Raamovereenkomst Openbare Verlichting 2018 van de Gemeente Utrecht.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra