Loading...

helder in denken,
duidelijke oplossingen

Pilkes reduceert CO2- uitstoot in 2019 met ruim 45%!

30 juli 2020 – In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 379,66 ton. In het referentiejaar 2012 was de CO2-uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van 2012 is de CO2-uitstoot met ruim 45% gedaald! 

Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het dieselverbruik van de bedrijfswagens. Omdat alle elektra afkomstig is van groene windenergie opgewekt in Nederland, is de CO2-uitstoot hiervan nul. 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

Pilkes reduceert CO2- uitstoot in 2019 met ruim 45%!2020-12-12T15:40:06+01:00

Voortgang elektra-, gas-, en brandstofverbruik

23 juli 2020 – Pilkes CO2 Nieuwsbericht 23 juli 2020

Elektraverbruik 1ste half jaar 2020
In Stompetoren hebben we in de eerste helft van 2020 meer elektra verbruikt dan in dezelfde periode van 2019 en 2018. Ten opzichte van de jaren 2012 t/m 2017 hebben we in Stompetoren minder elektra verbruikt. Om meer inzicht te verkrijgen hebben we digitale meters ingebouwd die we op de computer kunnen uitlezen. Vanaf 22 mei jl. hebben we daardoor beter inzicht in het elektraverbruik. Toch blijkt het nog lastig om het hogere verbruik terug te dringen. Gelukkig is bij de Vestiging Utrecht het elektraverbruik in de eerste helft van 2020 wederom lager dan alle voorgaande jaren, dit compenseert het extra verbruik in Stompetoren iets. Toch hebben we 4.195 kWh meer verbruikt in de eerste helft van 2020 t.o.v. de eerste helft van 2019. Ten opzichte van ons referentiejaar 2012 hebben we 31.480 kWh minder verbruikt, dat is meer dan 29% reductie.

Gasverbruik 1ste half jaar 2020
In 2019 hebben we voor de verwarming van het pand in Utrecht weinig gas verbruikt. Dit lag voor een deel aan de nieuwe zuinigere CV-ketel, maar de thermostaat stond eigenlijk te laag, daardoor was het vaak te koud. In februari is de thermostaat daarom hoger gezet, het gasverbruik is daardoor ten opzichte van 2019 hoger geworden. We blijven het verbruik goed monitoren zodat we direct maatregelen kunnen nemen als het verbruik te hoog waar worden.

Brandstofverbruik 1ste half jaar 2020
Het opstellen van de halfjaarlijkse CO2-footprint is een flinke klus. Vooral het nalopen van declaraties en facturen is tijdrovend. Het brandstofverbruik van de tankbeurten van BP en het eigen tankeiland over de eerste helft van 2020 is wel al bekend, dit betreft de grootste CO2-uitstoot. Als we de getankte diesel met de tankpassen van BP en de eigen dieseltank vergelijken met de eerste helft van 2018 en 2019 dan zien we dat in 2020 minder diesel is getankt bij de eigen tank. Met de tankpassen van BP is iets meer diesel getankt in de eerste helft van 2020 t.o.v. de eerste helft van 2019, maar veel minder dan in de eerste helft van 2018. Als we het bij elkaar optellen dan zien we dat de getankte diesel in de eerste helft van 2020 minder is dan in 2018 en 2019.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

© 2023 Pilkes Infra

Voortgang elektra-, gas-, en brandstofverbruik2020-12-12T15:40:11+01:00
Ga naar de bovenkant