Footprint 1e helft 2015

31 oktober 2015 - Pilkes CO2 nieuws oktober 2015

Vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Het behalen van dit niveau is natuurlijk een prestatie, maar ook het behouden van dit niveau zal uiteraard aardig wat inspanning vergen. Binnenkort zal een nieuwe versie van de norm verschijnen. Er wordt door de beheerder van de norm (SKAO) al gewaarschuwd dat de afstand tussen niveau 3 en niveau 5 groter gaat worden. Er zal dus nog meer inspanning nodig zijn dan bij de huidige norm om niveau 5 op de ladder te behouden.

Footprint 1e helft 2015
De footprint van de eerste helft van 2015 is opgesteld en hieronder weergegeven. Nog steeds is brandstofverbruik de grootste oorzaak van de CO2-uitstoot. Door de overstap naar Groene Stroom, opgewekt door windmolens in Nederland met het SMK-keurmerk, hebben we onze CO2-uitstoot ten gevolge van elektraverbruik over de eerste helft van 2015 met 45 ton kunnen reduceren t.o.v. de helft van 2012.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp en het volledige nieuwsbericht: CO2 prestatieladder

Pilkes Infra

Stompetoren / Melkweg 5
1841 JJ Stompetoren
t. 072-5037037 

Utrecht / Tennesseedreef 26
3565 CJ Utrecht
t. 030-2447600

Aanvragen Offertes
bedrijfsbureau@pilkes.nl

Administratie
administratie@pilkes.nl

Algemeen
info@pilkes.nl


Nadat Pilkes eind 2013 niveau 3 op de CO2 prestatieladder heeft behaald, is al snel de ambitie ontstaan om door te gaan voor het hoogste niveau op de ladder.