Brandstofverbruik 2019

28 april 2020 - Pilkes CO2-Nieuwsbericht april 2020

In 2019 hebben we ruim 375 ton CO2 uitgestoten vanwege het brandstofverbruik. Daarvan is ca. 30% toe te wijzen aan de Vestiging Utrecht en 70% aan de Vestiging Stompetoren.
Er is ten opzichte van het referentiejaar 2012 in 2019 ruim 34% CO2 gereduceerd op het brandstofverbruik.
Het grootste gedeelte van deze CO2-uitstoot, namelijk bijna 97% van het brandstofverbruik is toe te schrijven aan het dieselverbruik van de bedrijfswagens. De hoge CO2-reductie van het brandstofverbruik komt voor het grootste gedeelte door de reductie bij de vestiging Utrecht. Dat is te zien in onderstaande grafieken, daarin staan de verbruikte liter diesel voor de bedrijfswagens in de jaren 2012, 2017, 2018 en 2019.

Het dieselverbruik van de bedrijfswagens is in grote mate afhankelijk van de locatie van de projecten. Het is lastig hierover vooraf voorspellingen te doen. We merken we dat onze maatregelen zeker bijdragen aan vermindering van het dieselverbruik. De maatregelen die we onder andere hebben genomen zijn:
 Vier keer per jaar de “Band op spanning”-aktie;
 Vaker met elkaar mee te rijden naar de klus;
 Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien;
 Het nieuwe rijden in praktijk brengen;
 Goed inzicht in het brandstofverbruik per bedrijfswagen;
 Dieselauto vervangen door benzine-hybride uitvoering;
 Traxx diesel in de brandstoftank van de Vestiging Stompetoren;
 Vrachtwagen vervangen door Euro V vrachtwagen.
In 2020 zal minder met elkaar meegereden worden i.v.m. de maatregelen tegen corona. We moeten afwachten hoe dit in het brandstofverbruik tot uiting zal komen.


Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 prestatieladder

Pilkes Infra

Stompetoren / Melkweg 5
1841 JJ Stompetoren
t. 072-5037037 

Utrecht / Tennesseedreef 26
3565 CJ Utrecht
t. 030-2447600

Aanvragen Offertes

bedrijfsbureau@pilkes.nl
t: 072-5037036

Administratie
administratie@pilkes.nl
t: 072-5037039

Algemeen
info@pilkes.nl


Pilkes CO2 Nieuws juli 2020