Footprint 2019

30 juli 2020 - Pilkes CO2 Nieuws juli 2020

Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 2015 zijn de diensten van Pilkes bovendien 100% CO2-neutraal. In de tweede helft van 2018 heeft Pilkes voor het eerst een project met gunningsvoordeel door de CO2-Prestatieladder behaald. Het betreft het Projectenbestek van de Gemeente Utrecht. Dit bestek loopt ook in 2019 en 2020 nog door.

Footprint 2019
In 2019 bedroeg de CO2-uitstoot van scope 1 en 2 tezamen 379,66 ton. In onderstaand schema is te zien dat hiervan 379,65 ton CO2 is uitgestoten in scope 1 en 0,01 in scope 2. In het referentiejaar 2012 was de CO2 uitstoot 694,84 ton. Ten opzichte van 2012 is de CO2-uitstoot over 2019 met ruim 45% gedaald!
Lees het volledige nieuwsbericht: Pilkes CO2 Nieuws 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp: CO2 Prestatieladder

Pilkes Infra

Stompetoren / Melkweg 5
1841 JJ Stompetoren
t. 072-5037037 

Utrecht / Tennesseedreef 26
3565 CJ Utrecht
t. 030-2447600

Aanvragen Offertes

bedrijfsbureau@pilkes.nl
t: 072-5037036

Administratie
administratie@pilkes.nl
t: 072-5037039

Algemeen
info@pilkes.nl


Ieder half jaar berekenen we de CO2-footprint van Pilkes. Over het eerste half jaar is de CO2-uitstoot van Pilkes in scope 1 en scope 2 199,83 ton CO2. Dit is wederom lager dan in de voorgaande halve jaren.